Archiv pro měsíc: Únor 2013

Z historie elektrokardiografu (EKG)

Historie EKG - Jimmie

EKG je velmi jednoduché vyšetření srdce, které mnohdy pomůže lékaři rozhodnout se v urgentní situaci, jak postupovat dále. Dnes už existují velmi sofistikované přístroje, které umí EKG křivku přenést do počítače a dokonce jsou i programy, které zvládají tento záznam samy vyhodnotit. Nejsou ale natolik spolehlivé, aby byl člověk-lékař nepostradatelný. Znalost EKG diagnostiky patří do základní výzbroje každého internisty a pokud si umí dát do kontextu EKG záznam s klinickým stavem pacienta a dalšími vyšetřeními, má z velké části vyhráno.
Pojďme se teď ale podívat, co předcházelo vzniku elektrokardiografu, jak ho známe dnes. V následujících řádcích vás seznámím s pány, o kterých se v souvislosti s EKG nejvíce hovoří. Celý vývoj této zobrazovací metody byl ale mnohem delší a složitější. Zájemci o bližší informace, ať si pro inspiraci rozkliknou třeba anglicky psanou ECGpedii (ze které jsem čerpala obrázky) nebo zapátrají v literatuře.

Historie EKG

Princip fungování EKG

Elektrokardiografie (EKG) patří k neinvazivním metodám vyšetření srdce. Elektrická aktivita srdce se projevuje změnami elektrického napětí na povrchu těla. EKG zachycuje a graficky zaznamenává elektrické potenciály, vznikající v srdečním svalu elektrodami umístěnými na povrchu těla. [1]

Na rozvoji EKG se významně podílel i trpělivý pes Jimmie Historie EKG

Získaný záznam se nazývá elektrokardiogram. Tento termín poprvé použil britský fyziolog Augustus D. Waller, který také přišel na první použitelnou metodu, jak elektrokardiogram získat. Nejdříve ke svým pokusům využíval svého psa Jimmieho. Naučil ho trpělivě stát  každou tlapou v nádobě se slanou vodou, která sloužila jako elektroda. K záznamu používal kapilární elektrometr. Jednalo se o úzkou skleněnou trubičku s vrstvou rtuti a kyseliny sírové. Konce kapiláry byly spojeny s elektrodami. Změna napětí způsobila pohyb rozhraní mezi oběma vrstvami. Kolmo ke kapiláře směřoval světelný paprsek, který zaznamenával kolísání hladiny rtuti na posunující se fotografickou desku. V r. 1887 Waller publikoval první elektrokardiogram člověka.

Rockpunkové pálení čarodějnic v Cerekvici nad Bystřicí

Blíží se jaro a s ním i tradiční slavnosti s nim související. Jednou z těch nejzažitějších je i pálení čarodějnic o Filipojakubské noci.

Velmi speciální pálení čarodějnic v Cerekvici nad Bystřicí

Redakce Steamzine.cz si vás proto dovoluje pozvat na pálení čarodějnic v rockpunkovém stylu, které se koná 30. dubna 2013 v Cerekvici nad Bystřicí, od 17:00.

Na tomto velmi speciálním pálení čarodějnic se můžete těšit na kapely jako třeba SPS, NVÚ, PLEXIS, nebo LOCOMOTIVE. Předprodej začne v březnu 2013.

Rockpunkové pálení čarodějnic
Více: bandzone.cz/akce/292934
FB: www.facebook.com/events/246372218818678/

SEO by ~FN~

„Steampunk in Thailand“ aneb ozubená kolečka na orientální způsob – část II

Paworn.2V minulém díle našeho rozhovoru s adminkou Paworn o steampunku v Thajsku jsme se dověděli něco málo o historii a současnosti, jak thajská společnost přijímá lidi, kteří se zajímají o steampunk a kolik takových vlastně je.

Dnes budeme pokračovat na téma pořádané akce, steampunkoví umělci, kluby, a tak dále. Tak tedy zatopme pod kotlem a jdeme na to…

„Výstavní cyklus Monarchie“ a „Aspoň na víkend se přenes do doby císaře pána“

Chtěli byste se alespoň na chvíli přenést do století páry? Vyzkoušet si módu 19. století? Zjistit jak si hrály děti za císaře pána? Redaktoři Steamzine.cz by vás zvou na výstavní cyklus Monarchie, který právě teď probíhá a který byste jistě měli navštívit!  Čtvrtou únorovou sobotu se navíc můžete zúčastnit jedné z akcí, jenž cyklus doprovází.

Aspoň na víkend se přenes do doby císaře pána
Alespoň tuto sobotu si vyzkoušejte, jak se žilo v 19. století

Sobotní akce, která nás zaujala se odehraje 23. února 2013 od 10:00 do 17:00, si pro nás připravuje úkázky ze života této velkolepé doby, přinese nám možnost si vyzkoušet dobovou módu, zahrát si hry z 19. stolet, či si vyrobit rodokmen rodiny.
Součástí programu bude i fotografický ateliér, ve kterém nás seznámí s různými technikami portrétu a ukázkami starých fotografických metod.

Vrcholem sobotní akce bude tvůrčí dílna  vedená známou ilustrátorkou a spisovatelkou paní Lucií Seifertovou.

Kde: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
Vstup: 100 Kč/ 70 Kč studenti, senioři atp./ 170 Kč  rodinné

Další připravované akce jako například „Aspoň na víkend ochutnej monarchii“ či „Aspoň na víkend si hrajeme jako děti v monarchii“ naleznete zde.

Výstavní cyklus Monarchie

Pět objektů Národního muzea – osm výstav. Jak se žilo za císaře pána? Objevte svět posledního mocnářství střední Evropy – dobu, kdy se snoubila tradice monarchie s bouřlivým rozvojem společnosti, kultury i techniky.

Národní muzeum připravilo na sezónu 2012–2013  výstavní cyklus s názvem Monarchie.

Z časově širokého období bude vyzdvižena doba vlády Františka Josefa I., tedy léta 1848–1916, která se nesla ve znamení překotných změn hospodářských, sociálních a politických.
Objevte s námi život monarchie – veřejný i soukromý, mýtický i ten skutečný, v zámku, ve městě i na vesnici.

Také se můžete těšit i na zajímavé benefity, které pro Vás Národní muzeum připravilo ke vstupenkám.

Výstavy z cyklu:

' .