FateCon – Vzducholodě, kyborgové, mutanti, post-apokalyptický svět a trocha nečekaného hororu

Psal se devatenáctý den, osmého měsíce, dvanáctého roku třetího milénia, slunko žhnulo a do nenápadného baru poblíže Andělu zvolna spěchali dámy a pánové v elegantních šatech a oblecích, tu a tam proužky, tu a tam ozubené kolečko…

Hned u vstupu na FateCon přepadával příchozí Rex a informoval ohledně dobrovolného vstupného a benefitů přináležejících za určitou výši příspěvku i o programu, který se v jednotlivých místnostech koná. Program byl ostatně prozřetelně vylepen skoro na každé zdi a ležel i na stolech.

Ponořil jsem se do labyrintu klubu Chicago 1930 a zaposlouchal se do první přednášky. Na téma Biopunku. Přednášela Rikka, štíhlá cyberpunkerka s vlasy v modrozelené barvě šelfového moře a ještě modřejšími vpletenými doplňky. Přednáška byla ve své podstatě koncipována jako přehled filmů na toto téma a související literatury komentovaný ohledně prolínání mezi biopunkem a cyberpunkem a jejich prvcích v těchto filmech – mluvilo se konkrétně o filmech Matrix, The Fly, Ostrov Dr.Moreau, Splice či Repo. Žel, tato úvodní přednáška pro mne byla mírným zklamáním, neboť nadšení přednášející nedokázalo vykompenzovat velmi časté výpadky paměti a dohledávání v pomocném textu a především zásadní problém, pregnantně vyjádřený dotazem na samém konci jedním z účastníků: “A co je to tedy ten biopunk?”.

Další přednáškou, kterou jsem v rámci FateCon absolvoval, byla Grekova “Smutná Apokalypsa”. Šlo o velmi pěkně zpracovaný a velmi profesionálně odpřednášený soupis důsledků apokalypsy, na které většina autorů filmů a literatury buď úplně zapomíná, nebo je dokonce porušuje. Grek (?? nápadně podobný jedné malbě na zdi klubu, v kterém se FateCon odehrával ??) postupně rozebíral dopady atomové války, následného zamoření a nukleární zimy, možnosti a dopady chemické apokalypsy, možnosti a dopady biologické apokalypsy a na jako poslední i apokalypsu planoucí ze zásahu meteoritem. Kapitola měla název “zásah z hůry”, žel, kde se nachází planeta Hůra nebylo objasněno. ;) Na závěr Grek ještě prošel reálné možnosti přežití těchto apokalyptických událostí a chyby s popisem přežití spojované, například často opomíjenou udržitelnost technologií.

FateCon momentky - Bernie obhlíží situaci
FateCon momentky: “Už přednáší…?”

Nastala třetí hodina odpolední a s ní zažl FateCon i první změny v programu. Ty se mne ale moc netýkaly, neb setrvával jsem v místnosti a naslouchal moc pěkně připravené přednášce o bodymodifikacích v podání Mashi, občasně doplňované vstupy Fousage, který vedle ní pomocí jehel upevňoval “páteřák” z folií na Rikku. Přednáška byla o čipech, magnetech, které ve výsledku zesilují schopnost vnímat magnetické pole (kde se strhla diskuze i na téma “Proč jsou magnety v silikonu který praská a ne v titanovém plášti?”) a dekoracích.

Vzducholodě… Nejvýraznější symbol steampunku… Majestátní obři zvolna se šinoucí oblohou… To FateCon jednoduše nemohl postrádat! Přednáška Petra Tomka byla věnována právě jim, respektive jejich poddruhu – hybridním vzducholodím, které jsou někde na půl cesty mezi balónem a letadlem. jinak řečeno, samy o sobě se nevznesou, startují a přistávají jako letadlo, jen v extrémně nízkých rychlostech kolem 50 km/h a na extrémně krátké rozjezdové dráze, třeba jen něco přes sto metrů. Nepotřebují kotevní stožáry, mohou přistávat v divočině i na vodě. A jejich vývoj byl velmi dlouhý, spletitý a mnohdy důkladně utajený. Informace o vývoji a technických parametrech pak byly doplňovány i doplňujícím videem k některým modelům, dokumentujícím strastiplnost vývoje této letecké techniky.

3 přednášky, které FateCon nabízel v jediný čas, se ve 2 lidech nedají stihnout, resp. účast Margueritte na přednášce o secesní módě byla jistá, takže potřeba klonu zbyla na mne… Rozhodl jsem se tedy, že zkusím být půl hodiny na přednášce “Co bude Po…” (by Dave) a na další půlhodinu přejít na přednášku “Genové inženýrství” (by Faskal). Toliko plán. Realita byla taková, že jsem po deseti minutách, kdy probíhalo jen něco jako nezajímavá chaotická diskuse, raději vypařil. A měl jsem štěstí, “Genové inženýrství” teprve začínalo. Což ale zároveň znamenalo, že má Faskal docela smůlu a musí se vejít do necelé třičtvrtěhodinky. Což znamenalo bonusový stres. A Faskal nejspíš přednášel vůbec poprvé – nebo alespoň o tom svědčil třes rukou i hlasu, bledost, roztěkanost, sklouzávání k odborným termínům a očividná uspěchanost s kterou se prodíral svojí perfektně připravenou a velmi zajímavou prezentací. Efekty zesílily, když mu vypršel oficiální čas, přednáška ještě nebyla u konce a přímo před ním “významně poposedávala” JAm, s podobně rozsáhlou přednáškou o Secesi a kovech.. ;) Faskal nakonec svoji přednášku přežil a snad ji při nějaké příští příležitosti zopakuje ve větším klidu, časovém prostoru a “laik-friendly” provedení. ;)

Změny v programu zapříčinily, že deskové hry se nakonec posunuly  až do večerní části FateCon programu a tak jsem se vydal zjistit, co se vlastně hraje a jak.. Žel, z přednášky jsem měl dosti ambivalentní pocity. Jde o to, že přednášející se sice snažila, ale na zahrádce byl v tu chvíli krom zájemců i nemalý počet lidí, co tam přišli jen potlachat – a to dosti nahlas. Konkrétně šlo o skupinku “vedenou” (?) andílkem ve vínové róbě s bílou šálkou, která přímo sváděla k nastolení klidu uškrcením. vzhledem k tomu, že seděli hned vedle mne – tedy poměrně blízko přednášející, tak ji velmi často v podstatě přehlušili.. A bohužel, nebyli schopni pochopit ani asi 3x zopakovanou žádost Fousage o zklidnění. Bylo proto velkou úlevou, když se chvíli před koncem zvedli od stolu a šli dělat bordel jinam. Nicméně i tak to stačilo k tomu, aby některé informace zanikly v šumu a obecně se zpomalil výklad – takže přinejmenším do začátku dalšího bodu programu “Jezdců apokalypsy” se nestihly všechny hry. Tak snad někdy jindy a jinde.

Jezdci apokalypsy byli závěrečnou částí večerního FateCon programu. Byli pojati pratchettovsky a v tomto duchu odpovídali na otázky z publika. Ne vždy se jim to úplně povedlo, ale to už k takovýmto experimentům tak nějak patří. Jen škoda, že jim do toho občas ne úplně vhodně vstoupil Rex. Po této debatě pak ještě následovala tombola a po ní už se rozjela párty ve zkušebně – ale na tu jsem již neměl energii a odebral jsem se do stínů temných pražských uliček..

FateCon momentky - Jezdci apokalypsy
Jezci apokalypsy a speciální intrview pro FateCon – zleva: Smrt, Hlad, Mor, Válka

Výsledné dojmy

Začnu nejprve něčím pozitivním – tím základním je to, že se akce FateCon konala, byla připravena v relativně krátkém čase a přišlo na ni poměrně hodně lidí. A teď k těm slabším stránkám – a prosím aby následující bylo chápáno spíš jako konstruktivní kritika – tedy jako nápověda co by příště mohlo/mělo být lépe, protože přes níže uváděné slabiny šlo o super akci, kterou si nejspíše všichni skvěle užili…

Začnu u toho, co laskavý čtenář patrně dosud marně hledá mezi řádky: “Kde je jaký horor?”. Inu hororová vsuvka neměla charakter přednášky, nýbrž objektu, respektive místnosti. Upřímně přiznávám, že skutečně nepatřím mezi exhibicionisty, nebo spíše grindery a do rušné chodbičky mírně se pootevírající dveře s vykuchaným zámkem, za nimiž jsem stál u pisoáru, mi skutečně nebyly příjemné. I když proti dámskému záchodu ještě pohoda. Odtud se přesouvám i k samotnému podniku. Ten je totiž pomalován různými malbami, které jsou technicky vzato celkem pěkné, nicméně více či méně oplzlé. Takhle nějak si představuji, že mohl na počátku 20. století vypadat chicagský veřejný dům pro slabší sociální vrstvy.
Navíc má i jednu další slabinu – neoddělenost prostorů. Reálně jediným prostorem, kde lze v klidu přednášet, je zkušebna, pokud jsou vyhnáni lidé z předsálí. Do hlavního sálu doléhá hluk z baru, který nelze chatrnými závěsy nijak významně vytlumit a tak řečník často svádí s tímto hlukem dost urputný souboj, mikrofonu navzdory.  Na nějakou párty typu “sex, pára a EBM” akceptovatelný podnik, ale na přednášky skutečně nevhodný…

Další výtka směřuje na přednášky a přednášející. Chápu, že času bylo málo, přesto na skutečnosti, že některé přednášky pro FateCon byly dopisovány pár minut před akcí, nevidím nic k chlubení. Možno zdá se to býti ideální omluvou pro případný neúspěch ne zcela ideálně připravené přednášky, leč nemyslím že je vhodné děsit diváky předem. Také by bylo jistě žádoucí, udělat si nějakou generálku, především s těmi, kdož přednáší před publikem poprvé a připomínají hladové upíry, aby si navykli na publikum a otestovali si reálný časový rozsah i případnou náročnost předem, kdy je stále ještě čas něco opravit, případně skouknout i pár videí na toto téma a nechat se inspirovat.

Mno a třetí výtka směřuje na samotné účastníky – pokud sedím v (či poblíž) místnosti kde probíhá přednáška, tak buď mne zajímá a dávám pozor, nebo mne nezajímá a jsem potichu. Pokud si chci s někým hlasitě povídat, odejdu z místnosti někam, kde mne nebude slyšet. Jsou to elementární základy slušnosti vůči přednášejícím i posluchačům a očekával bych, že u společnosti orientující se převážně na přelom 19. a 20. století to bude jedna ze základních znalostí.

Jak už jsem však napsal výše, celkově se akce povedla,  doufaje, že se po publikaci tohoto reportu nedostanu na černou listinu budoucích obětí nepravděpodobných nehod. ;)

Falkon Nightsdale

Tak trochu jinak viděla celý fatecon Margueritte, která došla na akci o něco později, vítána pořadateli a mnoha známými, méně známými i neznámými  tvářemi. Nyní doplňuje Falkonova slova o svůj pohled.

Jen co jsem vstoupila do dveří klubu (či spíše hospůdky) Chicago 1930, věděla jsem, že jsem neomylně dorazila na místo konání akce. Po pár vteřinách jsem byla osobně přivítána pořadateli, přátelskými lidmi ve steampunkových kostýmech, vyzvedla si lístek do tomboly a placku, kterou jsem si připevnila na košili. Letmo jsem proběhla za JAm k jejímu stánku se steampunkovými šperky, natěšeným Falkonem a už byl čas na prozkoumání terénu.

FateCon a defilé redakce STEAMZINE
Na FateCon dorazila skoro celá redakce

Velmi netypicky vyzdobený klub, k mé smůle bohužel ne malbami dle mého gusta, poskytoval Fateconu přiměřené zázemí pro souběh několika připravovaných prezentací. Na několika místech visely na zdech papíry s programem, jenž se průběžně pozměňoval a překopával. Míchání těmito pomyslnými kartami (a taky dobrý guláš, který se tím vytvořili v hlavách některých návštěvníků) bylo vcelku zábavné, proto bych tuto drobnost organizátorům nevytkla. Naopak se tak vytvořilo spoustu místa pro další neplánované dění – například nečekaný výstup Victorian Catherine na přehlídce a ukázka viktoriánských modelů. Nyní však zpátky k přednáškám.

Příliš dlouuuu…. uá… uuuuhá přednáška

Přednášky a prezentace – byť naprostá většina z nich, na kterých jsem se ocitla byla kvalitnách, trvaly asi hodinu. Prezentace ve své standardní délce trvají 20 minut, prominula bych dvojnásobek času, nicméně hodina už byla příliš dlouhá – i přes všechnu poutavost témat jsem se nakonec musela leckdy zvednout, projít se, nebo si přinést pití. Co si budeme povídat, ani kostým v parném dni nepřidával na náladě a já některé přednášky již posledních 20 minut z přednášek spíše trpěla. :)

Musím však na druhou stranu pochválit práci přednášejících s přípravou a přednesem. Bylo vidět, že mnoho z nich si na tom dalo skutečně moc záležet a strávili nad přípravou mnoho a mnoho času. Nedokážu si ani vybrat, která z přednášek byla nejlepší. Všechny něčím zaujaly a každý z autorů měl svůj styl, který mě svým způsobem bavil.

Nebyla špatná, ale…

Přednáška, ze které jsem byla bohužel na vážkách, byla ta na kterou jsem se dle popisu v programu nejvíce těšila. Trošku mě varovalo, že v místnosti zůstalo jen 5 lidí – a to včetně přednášející. Prezentace přinesla některé novinky z 19. století, které jsem sama neznala, z velké části byla věcně správně (alespoň si dovolím s odstupem tvrdit, nepamatuji si vše), ale bohužel přinesla také mystifikace – například v několika částech viktoriánské doby. Upozornila jsem na jednu z nich, po reakci přednášející jsem si další poznámky nahlas odpustila – avšak až na vystupování přednášející a její celkovém chování na celé akci Fateconu, to nebylo špatné. Nicméně pokud bude o módě hovořit Darth Zira (nepochybně však do secesní módy zapálená a zasvěcená) i přístě,  budu zvažovat se z této části programu omluvit pro “důležité pracovní povinnosti” a dát si u báru pořádného panáka. ;)

Po “secesi” jsem sbírala síli při vybírání ze slabší nabídky nápojů místního podniku a následně se střídavě věnovala klábosení s přáteli, novými tvářemi a pokukováním na další z prezentací. Cítila jsem se mezi těmito lidmi opravdu báječně. Zapálení do Steampunku, zajímavá témata, vlastnoručně vyráběné kostýmy. Ano, i přes drobné nedostatky to bylo přesně to, co mám na malých akcích ráda – příjemná a zábavná společnost inteligentních lidí se stejnými zájmy. :)

Následovala JAm a její ukázky fotografií uměleckého kování. To bylo něco! Vsadila bych se, že spousta z vás by něco takového vyměnila za pletivové drátěné ploty, nicneříkající panelákové schody, či nudné a strohé dveře. Všichni jsme se svorně a užasle dívali na fotografie a poslouchali JAm, která nám o vykovaných kreacích vždy něco krátce řekla.

Zhruba v poslední části pojednání o kovech a kovářství přijela Victorian Catherine, která byla v zápětí požádána o připojení se k módní přehlídce. Po té, co půjčila další ze svých šatů, se přidala i Balú ve svém steampunkovém modelu i paní z přednášky o secesi. Původní přehlídka, skládající se ze zapůjčené konfekce z obchodu Red Raven, dostala ihned jiný říz a přinesla nečekaně mnoho obdivu směrem k ušitým šatům a viktoriánské módě. Po přehlídce naásledovalo rychlé focení, vysvlékání, rozloučení se s organizátory a náš odjezd z Fateconu domů. Zbytek už jsem nechala na Falkonovi.

FateCon momentky - Redaktorka Steamzinu v dobrém rozmaru
FateCon momentky: “Jo, jsem nejlepší!”

Chceme další Fatecon!

Nadšeně zvedám ruku pro další akci pod taktovkou organizátorů Fateconu. Přátelští, milí, zapálení lidé, kteří se rozhodli uspořádat jednu z prvních (a doufám, že ne posledních) akcí. Byli odvážní, smělí a ono to vyšlo! I přes nedostatky, například prostor a přednášek se týkajícíh drobností, jsem byla na akci velmi spokojená a přeju Fateconu ať se mu daří a ať můžeme čekat další akce podobného rázu s tak úžasnými lidmi, jaké jsem mohla ten den potkat.

Za zpracování reportu děkujeme Falkonovi Nightsdale a Margueritte
Fotofrafie: Patrik Cvak a Ondřej Václavík

2 komentáře: „FateCon – Vzducholodě, kyborgové, mutanti, post-apokalyptický svět a trocha nečekaného hororu

Napsat komentář