Historie EKG - Jimmie

Z historie elektrokardiografu (EKG)

EKG je velmi jednoduché vyšetření srdce, které mnohdy pomůže lékaři rozhodnout se v urgentní situaci, jak postupovat dále. Dnes už existují velmi sofistikované přístroje, které umí EKG křivku přenést do počítače a dokonce jsou i programy, které zvládají tento záznam samy vyhodnotit. Nejsou ale natolik spolehlivé, aby byl člověk-lékař nepostradatelný. Znalost EKG diagnostiky patří do základní výzbroje každého internisty a pokud si umí dát do kontextu EKG záznam s klinickým stavem pacienta a dalšími vyšetřeními, má z velké části vyhráno.
Pojďme se teď ale podívat, co předcházelo vzniku elektrokardiografu, jak ho známe dnes. V následujících řádcích vás seznámím s pány, o kterých se v souvislosti s EKG nejvíce hovoří. Celý vývoj této zobrazovací metody byl ale mnohem delší a složitější. Zájemci o bližší informace, ať si pro inspiraci rozkliknou třeba anglicky psanou ECGpedii (ze které jsem čerpala obrázky) nebo zapátrají v literatuře.

Historie EKG

Princip fungování EKG

Elektrokardiografie (EKG) patří k neinvazivním metodám vyšetření srdce. Elektrická aktivita srdce se projevuje změnami elektrického napětí na povrchu těla. EKG zachycuje a graficky zaznamenává elektrické potenciály, vznikající v srdečním svalu elektrodami umístěnými na povrchu těla. [1]

Na rozvoji EKG se významně podílel i trpělivý pes Jimmie Historie EKG

Získaný záznam se nazývá elektrokardiogram. Tento termín poprvé použil britský fyziolog Augustus D. Waller, který také přišel na první použitelnou metodu, jak elektrokardiogram získat. Nejdříve ke svým pokusům využíval svého psa Jimmieho. Naučil ho trpělivě stát  každou tlapou v nádobě se slanou vodou, která sloužila jako elektroda. K záznamu používal kapilární elektrometr. Jednalo se o úzkou skleněnou trubičku s vrstvou rtuti a kyseliny sírové. Konce kapiláry byly spojeny s elektrodami. Změna napětí způsobila pohyb rozhraní mezi oběma vrstvami. Kolmo ke kapiláře směřoval světelný paprsek, který zaznamenával kolísání hladiny rtuti na posunující se fotografickou desku. V r. 1887 Waller publikoval první elektrokardiogram člověka. Líbí se Vám článek? Můžete jej dočíst ZDE!

SEO by ~FN~

Napsat komentář