Čeští steampunkoví autoři: Daniel Tučka

Daniel Tučka pochází z Brna, ale žije a pracuje v Praze. Je to jeden z těch českých autorů, kterého jistě není třeba zdlouhavě představovat. Od roku 2008 se pravidelně účastní různých literárních soutěží, obvykle s finálovým umístěním. Jeho povídky si můžete přečíst ve sbornících Mlok, Kočas, Žoldnéři fantazie, Ježíšku, já chci plamenomet, Kniha bolesti, Legendy: Prokleté knihovny.

Autor to není sice žánrově zcela vyhraněný, ale steampunku se již nějakou dobu věnuje a v budoucnu pravděpodobně věnovat bude. Plánuje zejména delší práce také v subžánrech urban fantasy, magického realismu, kyberpunku a sci-fi velmi blízké budoucnosti.

Nakladatelství Straky na vrbě v roce 2012 vydalo jeho prvotinu Umrlčí tanec, městskou fantasy odehrávající se v současném světě v blíže nespecifikovaném městě. Většina hlavních postav jsou nadpřirozené bytosti, ale nejdůležitější je především Černá smrt. Protože právě jí připadne město, pokud ji hrdinové neporazí v prastaré hře s pevně danými pravidly.  Společné motivy z této knihy můžete najít i ve vítězných povídkách Žoldnéřů.

Momentálně pracuje na steampunkovém románu s pracovním názvem Pelyněk. Ten se odehrává ve světě podobném devatenáctému století, v němž se ale pokrok nevydal směrem k elektrifikaci, a to z jednoho prostého důvodu: vůbec v něm nefunguje elektřina. Namísto klasických, a v dnešní době známých vynálezů se tu tedy využívají především mechanické a parní varianty strojů a hraček. Samozřejmě se objeví také vzducholodě, zkoumání končin podobných Orientu a nebudou chybět ani gentlemani v cylindrech s leteckými brýlemi, krásné ženy i městský proletariát bažící po revoluci. Autor hodlá využít i magie, která ve světě existuje, a právě na tomto střetu magie vs průmyslová civilizace bude postavená zápletka příběhu.

Alternativní dějiny Austrálie (potažmo světa), paromobily, kolty proklatě nízko (tentokrát bez vůně střelného prachu, zato s větší ráží), nevídané vynálezy, moderní exorcisty démonů, zlatokopy, krásné tanečnice s jadrným slovníkem, zchudlé šlechtice a ďábelské průmyslníky posedlé touhou ovládat svět, to jsou propriety tvořící povídku Rezavé ovce, která se stala vítěznou v soutěži Žoldnéři fantazie a vyšla ve stejnojmenném sborníku v roce 2012. Jestliže jste kdy slyšeli o mýtickém bunyipovi, bude vás jistě zajímat snaha o jeho odlovení. Pokud věříte na duchy, jistě vás potěší jejich konzervace uvnitř speciálních Leydenských lahví. A jak s tím vším souvisejí ty podělaný ovce? Jejich jemňoučká srst je totiž ve skutečnosti… Leč nepředbíhejme, jak se píše v šestákových krvácích.

Dalšího pozvání do věku páry se nám dostalo v povídce  Hex libris ze sborníku Legendy: Prokleté knihovny. A to rovnou do doby, kdy psaný text zastupují symboly a cifry a děti umějí sotva slabikovat, kdy vlastnit knihu znamená zločin a knihu číst je téměř jistou smrtí. Stanete se svědkem zásahu Serafa, poplujete tisíce mil na palubě paroplachetnice, navštívíte maják na ostrově Faru, londýnské vězení, mezopotamské vykopávky i Alexandrijskou knihovnu… tedy alespoň to, co z ní zbylo. Autor nám odhalí totožnost tajemného mistra Paliče, seznámíme se s pašerákem knih, jeho přítelkyní Eleonorou, která je navzdory své křehkosti postrachem legií démonů, a také s vynálezcem Michaelem Mohab al-Abbadi. Budete číst starobylou knihu zaklínadel Maqlu, spatříte Knihu předcházející všem ostatním knihám, postavíte se démonům i vojsku arabského šejka Husseina a nakonec se možná dozvíte, odkud pochází ex libris, obsahující latinské motto: Litterae sunt hieroglyphicae in omnibus.

 Den, kdy se město zastavilo je připravovaná povídka do sborníku Excelsior, gentlemani!, která má vyjít 18. 9. 2014. V ní se město zvolna sune po kolejích k cíli, jehož polohu nezná ani sám Navigátor, představený cechu Strojvůdců. Zatímco na jeho ocelovém hřbetě kypí a kvasí nespokojenost, v jeho útrobách se vydává malý chlapec na zakázanou cestu, aby nevědomky učinil nejdůležitější objev v historii lidstva prchajícího před okolní zkázou.  Povídka má být zároveň úvod do světa románu Pelyněk.

 V budoucnosti se také dočkáme díla s názvem Velký bůh Propasti. Jedná se o steampunk/horor/gothic/historickou novelu k poctě jednoho z nejdůležitějších autorů fantastické literatury první poloviny dvacátého století – Arthura Machena. Odkazuje se na jeho nejznámější dílo, Velkého boha Pana.

Původní příběh je situován do českých zemí někdy před první světovou válkou, kde bude v rámci důležitého okultního experimentu sedm jedinečných mužů pomocí současné vědy luštit záhadu, která zaměstnává všechny, kdo jsou ve styku s nadpřirozenými silami. V domě rakousko-uherského doktora se tak setkávají proslulý londýnský chirurg, obchodník se zbraněmi, chemik, kněz, ministr a kat. Společně se vydají za hranici člověku dosud zapovězenou – na samé dno Propasti.

 Daniel Tučka je velice plodný a i poměrně známý autor, o kterém jistě v budoucnu jistě opět uslyšíme. Díky němu, i již zmíněným autorům, by se mohl steampunk u nás snad časem i zpopularizovat a obsadit své čestné místo mezi dalšími subžánry. Jsou to totiž lidé, kteří ke steampunku mají vztah a nemálo o něm ví, což se rozhodně nedá říct o jiných, kteří se o něj (většinou kvůli tematickému sborníku a podobným věcem) jen otřou, protože je zrovna populární něco takového psát. Můžeme se tedy snad těšit na celistvý český steampunkový román.

Samozřejmě určitě zavítejte na autorův spisovatelský profil: www.danieltucka.cz

Text: Petra Slováková ve spolupráci s Danielem Tučkou

Korektury a editace textu: Tomáš Dostál

2 komentáře: „Čeští steampunkoví autoři: Daniel Tučka

Napsat komentář