Preview: Přicházejí všichni East Endští démoni

 

slovakova-demon-z-east-endu   Preview na knihu

   Nakladatelství Brokilon nám letos v nové edici

   „Brokilon Alternativa“ přináší první díl cyklu

   samostatných steampunkových románů s detektivní

   zápletkou ze světa alternativního viktoriánského Londýna.

   Londýn je zahlcen neprostupnou mlhou, v níž se procházejí

   dámy v honosných šatech i gentlemani v  cylindrech

   a nocí se pohybují temné a zlověstné stíny. Avšak všichni

démoni nejsou venku v ulicích, někteří jsou i uvnitř nás samotných….

A tak začíná riskantní hra plná napínavých scén a bojů o moc i holý život.

VictorianFull1 posterkopiesprávná kopie

Příběh začíná v temných uličkách East Endu, kde se dva vyšetřovatelé, Liliana a Viktor Kelbyovi, snaží vypátrat zloděje, jenž z královských sbírek odcizil velmi vzácný exemplář zlatého brouka. Tito dva sourozenci se však nedají jen tak přechytračit, a díky svým vyšetřovacím metodám se dokáží dostat i tam, kde by obyčejný detektiv dávno ztratil stopu. Po zdárném dokončení případu dostanou jiný, ještě složitější a zapeklitější. Takový, který je donutí sáhnout až na dno svých možností. Jedná se o vraždy v nejchudších částech zapadlých dělnických čtvrtí, kde umírají děti a ztrácejí se lidé. Mezi obětmi není žádná spojitost a Viktor, jenž je vědcem a intelektuálem odmítá, že by na vině mohlo být cokoliv nadpřirozeného. Liliana, která je spíš okultního zaměření, se naopak snaží dokázat, že existují zlé síly, jimž člověk nemůže porozumět, natož je racionálně vysvětlit. Vše se ještě zkomplikuje, když baronka Kelbyová potká Michaela Sterlinga. Tedy muže, jenž se jí kdysi dvořil, a s nímž by měla vztah za předpokladu, že by je od sebe nedělila rozdílná společenská postavení a nepříjemná tajemství týkající se prokletí Lilianiny krve. Michael, bývalý vůdce královské osobní gardy a tělesný strážce královny Viktorie však, jak se zdá, vyšetřuje případ s návazností na ten jejich, takže nezbývá, než spolupracovat.

viktor 1

Po ulicích chodí stvůry, laboratoře šílených vědců chrlí armády monster, parní revoluce je v plném proudu a věřit se nedá nikomu, někdy ani sobě samému. Příběh se dále zaplétá do různých spiknutí, okultních tajemství i převratných objevů a politických piklí ohrožujících královnu i celé Impérium.

KNIHA VYCHÁZÍ 25.3.2015Logo_Brokilon

 

pietka darksvetl10552509_280547668798418_3496498486400088223_n kopie Na knize Démon z East Endu autorka pracovala několik let a jedná se o vůbec první český steampunkový cyklus, a jeden z mála českých ryze steampunkových románů. Ačkoliv se u nás v minulosti v okrajové míře o tento subžánr několik autorů pokoušelo a vyšlo několik antologií, kde byl však spíše výběr stálic české literární scény, ne lidé primárně se tomuto žánru věnující, je tento román ryzím příkladem historického steampunku z alternativního viktoriánského Londýna. Ačkoliv se toto subžánrové označení nazývá „historický“ steampunk, příběh bývá ve většině případu fikcí v historických kulisách. Nejinak je tomu i tentokrát. Démon z East Endu vychází z reálií tehdejší doby. Je v něm mnoho odkazů na reálné vynálezy a žijící osobnosti. Objevuje se zde viktoriánský zájem o okultismus, není opomíjena ani tehdejší záliba ve sběratelství, prostituci, záhadách, Orientu a nových vynálezech jako takových. V dnešní době možná bude trochu složitější se orientovat mezi pojmy jako ascotový šál nebo turnýra a čtenář si nejspíše spojí jméno Johna Snowa (anglický lékař a průkopník zavádění anestezie a hygieny) s Hrou o trůny, ale přesto je kniha pochopitelná a srozumitelná i pro mladší čtenáře. Pro ty zkušenější orientující se v historii přináší mnohé zlaté žíly, běžnému konzumentu naopak pobavení s jistými bonusy.

Trailery na knihu vznikly v dílně Dark Vision studia

10590437_280547645465087_3503725699052142937_nPetra Slováková se narodila na jaře roku 1987 v Ostravě. Původně začínala s poetickou tvorbou, kterou publikovala v denním tisku a soutěžních sbornících. V roce 2013 vyšlo souborné vydání jejích poetických textů u vydavatelství Epika pod názvem Básně. Její příspěvky se umístily na předních pozicích různých literárních soutěží. Mezi všemi jmenujme Cenu Karla Čapka, Dumky podvečerné (2012, 2013), AI 2051, Poviedka Istroconu (2012, 2013), Hledáme sto českých Kingů (2011- 2013), Best-fiction, Rytiny, O poklad Moravského sklepa, Rokle šeré smrti (2009), a další… Časopisecky publikovala v Pevnosti: Kóma (č. 9/2011) a Železonoc (č. 8/2013), Královnina jehla (č. 1/2015), Jupiteru: Vlčice (č. 3/2012), Půlnoc, hořící hodiny a odbíjející kyvadlo (č. 6/2013), Navždy (č. 6,5/2013) či Lemurii: Oheň nosí dým (č. 13/2013).

Svými pracemi přispěla do několika antologií českého hororu. Některé další povídky jí vyšly ve sbornících. V roce 2014 Trochu jiná smrt ve sbírce Na hroby. V roce 2013 se jednalo o díla Tma není jen černá uveřejněné v knize Dračí řád: Času navzdory, a v knize Fantastická 55 to byly Zombie a Tasemnička. Roku 2012 byla ve sborníku Mlok vydána novela Cvrček v krabičce, za kterou získala cenu Pulec v prestižní Ceně Karla Čapka. V prosinci roku 2013 jí vyšla ve vydavatelství Rogerbooks sbírka povídek Železonoc a jiné podivnosti a samostatná kniha Cvrček v krabičce u slovenského vydavatelství Hydra. Démon z East Endu je její první kniha u českého vydavatele. Petra Slováková se steampunku věnuje mnoho let. O těchto tématech také přednáší na festivalech i komornějších nefantastických akcích. Steampunk nejen píše, ale také ji inspiruje v tvorbě šperků a kostýmů, které vyrábí, či v umělecké činnosti. Je jednou z mála českých umělkyň, které u nás přinášejí steampunkovou tématiku do maleb a kreseb. Je spolupořadatelkou subkulturních akcí, redaktorkou Steamzinu, externě spolupracuje také s různými periodiky a weby např. XB-1, Fantasy-svet.net, Mfantasy…

 

Autor článku: Tomáš Dostál ve spolupráci s autorkou

Trailer byl natočen ve spolupráci s Dark Vision studio, Victorian Catherine v Čajovně na Rynku v Ostravě

11034224_1027198967310300_6815342664036038110_n

Anotace knihy v angličtině:

The story begins in the dark alleys of East End, where two investigators, Liliana and Victor Kelby, are attempting to track down a thief, who had stolen a very rare specimen of a golden beetle from the royal collections. These two siblings, however, cannot be easily outsmarted, and by the means of their unique investigative methods, they often manage to get to places, where an ordinary detective would have lost track long ago. Having successfully solved the case, they are tasked with another, even more complicated and trickier one. One that will force them to reach to the bottom of their abilities. It revolves around a series of murders in one of the poorest working-class neighborhoods, where children are dying and people are disappearing. There seems to be no connection between the victims, and Viktor, who is a scientist and intellectual, denies that the culprit could be of supernatural origin. Liliana, who focuses more on the occult, is trying to prove the contrary – that there are evil forces at play, impossible for a human to understand or rationally explain. Everything becomes even more complicated, when Baroness Kelby meets a former suitor, Michael Sterling, with whom she would have liked to get involved, if the weren´t separated by different social status and unpleasant secrets concerning the curse of Liliana´s blood. London is shrouded by impenetrable fog, in which ladies stroll in opulent dresses, gentlemen parade in their top hats, and ominous dark shadows move through the night. But not all the demons are out in the streets – some are hiding within ourselves. And so a risky game full of suspense, power struggles and fights for life begins. Monsters are walking through the town, mad scientists´ labs are spewing armies of creatures, the steam revolution is in full swing, and you cannot trust anyone, not even yourself. A story of countless conspiracies, occult mysteries, revolutionary discoveries and political intrigue threatening the Queen and the whole Empire enfolds.

Překlad: Martina Bellovičová

 

#SteampunkHands #Steampunk #brokilon #démon z east endu #fantasy #steampunk #kniha #Petra Slováková #recenze #steampunk #český steampunk #české knihy #science fiction #steampunk #český steampunk #české knihy #science fiction eský steampunk #čeští steampunkoví autoři #alternativní Londýn

Napsat komentář