Ozubené kolečko: Jak ho neznáte…

Takový jednoduchý symbol – ozubené kolo. Mohlo by se zdát, že je to výraz průmyslové revoluce, nebo dokonce jen technizace společnosti. Přesto, když se na tento symbol podíváme z úplně nezvyklého úhlu, uvidíme daleko víc, než jen kolečko.

Ozubené kolečko patří mezi jedny ze základních symbolů steam kultury. Říci zjednodušeně, že se jedná o vizualizaci technické společnosti naroubované na netechnické principy, jak se to mnohdy podává (aby se vůbec ozubené kolo ve steamu obhájilo) je dosti krátkozraké. Pojďme tedy po stopách kol a zubů. Dostaneme se až do Egypta, kde kolo s držadly symbolizovalo něco úplně jiného, než bychom si mysleli, propojíme otrokářství a víru v Boha, projedeme se na veslici a nakonec se podíváme na obrazovky svých počítačů – budeme sledovat vývoj symboliky ozubeného kola až do současnosti.

Ozubená kola jsou strojní součásti, jimiž se převádí točivý pohyb a přenáší mechanická energie z jednoho hřídele na druhý. Používají se především pro převody se stálým poměrem a s malou osovou vzdáleností hřídelů. Hezká definice, že? Ale co je za tím? Kde se ozubené kolo vlastně vzalo? Jaká je jeho historie? Opravdu to bylo vždy jen o strojírenství? Co znamená jeho symbolika?

Otrokáři mých zemí, spojte se!

Kolo s ručními držadly, ne nepodobné dnešnímu kormidlu (které v tehdejší době naopak vypadalo jinak) bylo v mnohých autokratických režimech symbolem společné práce. Uvědomme si, že ještě nebyl srp a kladivo – trochu zjednodušeně se dá říci, že ozubené kolo je jejich předchůdcem. Jestlipak například víte, jak se voda dostávala v těch dobách nahoru? Představte si velké kolo, které má několik dlouhých držadel – zatím nevinné, že? A teď si představte, že ke každému držadlu je přivázán otrok a prostě běhá s ostatními otroky dokola. Ale procházka “Praha – Prčice” to rozhodně nebyla. Symbol kolového principu jako základní poháněcí síly různých primitivních, ale účinných mechanismů najdeme už v Egyptě.

A tady jsme u další zajímavosti. Věřte tomu nebo ne, ale princip vesel a princip předmětu ovládaného lidmi pomocí rukojetí (ano – pozdějších zubů) je opět převzat z manuálních otrokářských strojů. Ostatně, i stroje (tedy v úplně jiném pojetí) se dělily na stroje mlčící (cokoliv, co dnes nazveme strojem), bučící (dobytek, ale třeba i oslové) a mluvící (otroci).

Ozubené kolo jako symbol směru

Asi vás napadne jeden z nejužívanějších symbolů, v němž se ozubené kolo používalo a vlastně se používá dodnes. Kormidlo. Uvědomme si ale, že kormidelní kolo je poměrně novým vynálezem, známe jej až od sedmnáctého století. Takový Kolumbus si ještě musel vystačit s mnohem primitivnějším pákovým převodem, který ovšem ani zdaleka nebyl tak přesný a občas si dělal, co chtěl. Zvolání “Bůh kormidluje naše životy” bylo v těch dobách více než přesné! A když už jsme u toho, v minulém odstavci jsme se zmínili o Egyptě – za těch dob buď na lodích kormidlo nebylo vůbec (k čemu ostatně kormidlo na lodi poháněné vesly) a nebo se jednalo o jedno dlouhé veslo kormidelní.

A že kormidlo není ozubené kolo? Vážně? Ale ano, a dokonce funguje i na podobném principu. Za rukověti kormidla totiž někdo musel držet a tato silová integrace otáčela kolem. Kormidlo udávalo (mělo udávat) směr plavidla a to mimochodem nejen na vodě, ale velice podobná kormidla jsme mohli vídat i na prvních vzducholodích (tehdy ještě na trochu jiném principu udávání směru a nepříliš účinné). A proč právě symbol kormidla, proč kormidlo vypadalo tak, jak vypadalo? Vracíme se právě k symbolice lidské práce. Abychom si to dokázali představit plasticky, představte si pohled ze shora na víceveslici. A teď si představte, že tato víceveslice je kruhová (ano, důvtipnějším již došel princip prvních raftů) – jak by to asi vypadalo. Že by jako ozubené kolo? Lidská představivost zase není tak rozmanitá, jak si mnohdy myslíme a tak se ukazuje, že prastaré principy (včetně tvarů a mechanických funkcí) jsou použitelné vždy. Pochopitelně můžete namítat, že kormidlo je ozubené kolo jen z půlky, ale k tomu se dostaneme.

V sedmnáctém století se začínají objevovat první pokusy o nahrazení pákového převodu na lodích (mimochodem s prvním primitivním ozubeným mechanismem) něčím inteligentnějším. První kormidlová kola neměla kupříkladu rukověti venku, ale musela se držet zevnitř, což nebylo zase tak pohodlné, jak by se na první pohled zdálo. Kolem roku 1705 nastupuje kormidelní kolo, jak jej známe dnes, tedy klasické loukoťové kolo s rukojeťmi zvenku.

Ale kormidlo nemělo jen tento význam. Pohodlného a dosti přesného principu se ihned chopila církev a tak vás možná nepřekvapí, že symbolem majáku a kormidla byla označována také Boží vůle vést lidské životy, ostatně to se u menších církví dochovalo dodnes.

Poznámka pro fajnšmekry: Symbol kormidla využila i společnost Net Scapes (později Netscape) pro symbol svého prohlížeče a tím vlastně i internetu. V době vzniku webových prohlížečů byl totiž internet chaotickým místem bez ladu a skladu, což je fakticky dodnes, až na fakt, že dnes již máme vyhledávače, které nám s probíráním obsahu pomohou. Jeden z prvních vyhledávačů od Netscapu měl jako symbol právě kormidlo a později i již zmiňovaný maják.

Ozubené kolo jako symbol nástroje a stroje

Mnohem modernější pojetí symboliky ozubených kol známe i dnes. Je to symbol pro nástroj a stroj. Dnes již na rozdíl od Egypta se nejedná o faktický symbol otrokářství, ale pravého opaku – totiž že “stroj dělá něco za lidi”. S rozvojem průmyslové tvorby a rozvojem jakéhosi pra-strojírenství se ozubený převod používal jako základní princip převodu síly mechanismu. Před tím to byl spíše převod lanoví (již zmiňovaný princip kormidelního kola, bubnu a přetahování dvou lan), postupem času byl ale ve stále složitějších mechanismech nahrazován právě ozubenými převody, které byly jednak mechanicky stabilnější a hlavně umožňovali i změnu intenzity síly (menší kolečko se otáčí rychleji a tedy i proces vázaný na toto kolečko je rychlejší a naopak). Na tomto principu je ostatně založena celá základní mechanika převodů.

Symbol ozubeného kola (respektive dvou či tří) se tak objevuje u všeho, co má signalizovat mechanickou práci. Tady si zase trochu topologicky odskočme: Je naprosto jasné, proč strojovnu označuje ozubené kolo. Ale ozubené kolo mělo jako symbol ještě jeden význam a to bylo “nebezpečí úrazu”. Většina mechanických převodů se totiž nezastavila jen pro takovou maličkost, jako že třeba někdo mezi dvě kola strčil prstíček, či podobnou mechanickou malichernost a daný bývalý majitel prstíčku pak jen koukal, jaké hezké červené ozdůbky mají ty zoubky na okraji koleček. Pro ozubené kolo se tak velice rychle vžil i symbol něčeho nebezpečného, s čím by si člověk neměl moc hrát (toto si prosím zapamatujme, ještě se o tom zmíníme).

Moderní mechanika pracuje mimochodem s ozubenými koly dodnes, i když dnes už známe celou skupinu základních i sdružených převodů. Jako symbol hraje ozubené kolo stále svou roli. A kde je to vidět asi nejvíce? Nejvíce je to dnes paradoxně vidět v hodinářství. Ano, mechanické hodinky jsou perfektně vyladěným strojem plným pružin a … ano, ozubených koleček. Takže už nás asi ani nepřekvapí, že znakem cechů hodinářů (dnes bychom jim asi spíše říkali mechanici, neboť časové strojky byla jen jedna z oblastí jejich práce) byla také skupina dvou či tří ozubených kol. Pochopitelně v této symbolice sem tam prosvítal ještě piktogram přesýpacích hodin, ale s rychlým nástupem mechanických hodinek se jevil jako příliš zastaralý a tak dodnes můžeme na historických artefaktech hodinářské práce vídat právě symboly koleček. Zase – jen abychom si to doupřesnili – bylo možné využít i výklad ozubených koleček jako stále plynoucího času a ve svém důsledku tedy mechanické i lidské smrtelnosti.

Kolečko a počítač

Nebojte, nebude to o myši: Že v počítači nejsou ozubená kolečka? No, není tomu tak dávno, kdy ještě byla. Ale o tom se bavit nebudeme. Podíváme se na jeden z významů ozubeného kola, který jsme zde už zmínil: varování “s tímhle si nehraj, nebo tě to semele”. Kdo je totiž počítačový nadšenec, jistě si vzpomene, že symbol ozubeného kola se v IT světě využívá pro dvě věci. První je symbol pro něco mechanického, neustále se opakujícího, prostě pro nějakou automaticky probíhající funkci, kterou jednou nastavíte, a ona pak běží. Druhý význam je z pohledu obecné symboliky daleko zajímavější. Ozubené kolo totiž symbolizuje “Shell” a “Settings” – tedy nástroj, s jehož pomocí lze vůbec počítač ovládat a nástroj, s jehož pomocí jej lze nastavit. U této symboliky se snoubí oba její významy. Tedy jak “tohle ti pomůže a s pomocí tohohle můžeš něco dělat”, tak ale také “na tohle bacha, v tom se moc nevrtej”. Krásně je to vidět třeba u piktogramů pro soubory konfigurace, které jsou – jak se lze dočíst v odborné literatuře, právě pro nebezpečnost manipulace – označovány lístečkem, ze kterého kouká, hádejte co? Ano, ozubené kolo.

A jsme u konce

Takže, abychom si to shrnuli: Od otrokářství jsme se postupně dostali přes náboženství až k varováním “bacha na prsty” (i těm virtuálním). To vše spojuje jeden z nejzákladnějších symbolů – ozubené kolo. Jak tedy vidíte, není to jen vizualizace všeho technického, ale bez nadsázky se dá říci, že je to symbol snahy člověka ovlivnit něco, co sám ovlivnit bez pomoci nemůže. A také symbol toho, aby se člověk, jenž dané věci nerozumí, do ní raději nevrtal.

A schválně, kdo si všiml, že na jednu symboliku jsem jakoby pozapomněl: No přece na sluníčko? Co jiného je na všech kresbách sluníčko, než žluté rozesmáte ozubené kolo?

S náměty na přemýšlení se tedy rozloučíme. A abychom vše uvedli do správného směru – symbol u steampunku jistě neznamená “na tohle bacha, tohle ti urazí prsty, když je budeš strkat na steamzine” – ba naopak. Můžeme si to třeba vyložit tak, že steampunk je kormidlem vašich životů.

Související odkazy:

Zdroj obrázku: vlvstamps.com

4 komentáře: „Ozubené kolečko: Jak ho neznáte…

  1. Ještě jeden význam, v současnosti poměrně zásadní, autor článku jaksi “pozapomněl” :) I když jsem radši, že sem nikdo netahá politiku ;) Díky za hezký a zajímavý článek.

    1. A jakýpak je to ten zapomenutý význam? :-)

      Pravda je, že Michal politikem je, nicméně je také velkým fanouškem fantasy a sci-fi, proto se nám ho podařilo přesvědšit, aby nám napsat článek. Symbolům z různých sfér rozumí velmi dobře, o tom už jsem se přesvědčila v minulosti a jsem za tento výklad o ozubeném kolečku- symbolem steampunku z jeho pohledu moc ráda. :-)

  2. Poučný, takřka filozofický článek. A jak píše Proximus i mě po prvních řádcích napadla nechvalně známá DS, její řád ozubeného kola a vše co s tím souvisí. Jen doufejme že ozubené kolo neskončí zavržené stejně jako svastika která taky bývala pozitivní symbol než se jí ujali Nacisti.
    Mimochodem svastika má totožné principy jako jsou v článku přisuzované ozubenému kolu. Slunce, kolo osudu a tok energie.

Napsat komentář